North Cyprus Property Victims | Happy New Year!

North Cyprus Property Victims | Happy New Year!WITHOUT PREJUDICE

North Cyprus Property Victims – Happy New Year!

This is a big thank you to all of you who have given your support, and not only to the Kulaksiz 5, for all the years they have endured the stress and trauma of knowing they could lose their homes and the money they worked so many years to save for this dream. Thank you, your support has meant such a lot to them. Of course we pause today and remember the member of K5 no longer with us, Mike Watkin-Jones. Mike, who served with distinction in the Second World War, was decorated by a grateful Nation but not respected enough by the country he chose as his final home to allow him to live his final years in dignity and peace. Rest in Peace Mike, we all miss you.

A big thank you to all the members of http://www.facebook.com/groups/stoptheblackmailinnorthcyprus FaceBook group. Your continued support for all property victims, often because you are also a victim but for a lot of members ‘because you care’.

A big thank you to Gillian who has given so freely of her time and organised the AVAAZ petition into which we hope to breath new life this year. Here are the reasons in Turkish why you should sign this petition.

Tapu ve Kadastro Dairesinin koçanlar üzerindeki Sözleşme Haklarının kısıtlanmalarına saygı göstermesi. Emlakçılar Yasasının geçirilmesi. Başvuru halen Avaaz Cemaati tarafından onay beklemektedir. En kısa zamanda yeni hükümetin insanların mallarını korumak için varolan yasalar geçirmesini ümit ediyoruz. Emeklilik yıllarını KKTC’de geçirmek isteyen birçok insane tüm birikimlerini burada ev almak için harcamış ve tüm bunları üçüncü şahıslar yüzünd…en kaybetmişlerdir. Ara Emirleri/Memorandumlar/Açık Arttırmalar Birçoğu da Tapu ve Kadastro Dairesinin Koçan üzerinde hali hazırda bulunan engeli koruyamamasından dolayı aynı tehdite maruz bırakılmaktadırlar. Yeni Sözleşme’nin tanınması için gerekli harcın ödenmesi halinde hemen Tapu ve Kadastro Dairesine yeni sözleşme kaydolunmaktadır. Lütfen, “Yeni Hükümete” bir adım adıp “Tapu ve Kadastro Dairesi”ni mala el koyan yeni mal sahiplerinin taşınmaz mallardaki sözleşme haklarına ipotek, ara emir ve sonuçta satışlarla ve masum insanların evlerini kaybetmeleriyle sonuçlanan memorandumlara bir dur demelerini rica ediyoruz. Sözleşmeye ilk taraf olanların hakları KKTC yasaları altında göz ardı ediliyoru. Umuyoruz ki bu husus daha başka masum insanlar evlerini kaybetmeden sizin tarafınızdan üzerine düşülecek. Lütfen bizim yasal haklarımıza KKTC Yasalarına göre Taşınmaz malların koçanlarında sözleşme ve kısıtlamalarda sözleşmeye ilk taraf olanlar olarak sahip çıkın. Ayrıca Emlakçılar Birliğine, Emlak Acenteleri tarafından göz ardı edilen yasalara önem göstermeleri ve profesyonel kuruluşlarının üyeliklerinin yürürlükte olan kefalet sigortası ile tüm primlerinin ödenmiş olması ve güncel olmalarını rica ediyoruz. Emlak Acenteleri bir malı satmadan önce *İnşaat izinlerinin olduğundan, *Site tamamlanmadan ve pazarlanmaya başlanmadan önce altyapısının tam olduğundan, *Müteahhit ve geliştiricinin ilgili profesyonel kuruluş/derneğe üyeliklerini kanıtlamış olduklarından emin olmaları gerekmektedir. (Bu hususları yeni Emlak Acenteleri Yasası içermektedir.) Ayrıca şu anda yürürlükte olan “Yasalar”ın mal sahiplerinin alım/satımın herhangi bir safhasında sahtekarlık yapması halinde yeni sözleşmeli mal sahiplerini korumasına ilişkin yasal duruma de değinilmesini talep ediyoruz.

Go to Sign the Avaaz TRNC Property Petition NOW!.

http://www.facebook.com/groups/freelegaladvicenorthcyprus – A beacon of hope in a situation that often seems hopeless to the sufferers being victimised by the corrupt builders/landowners/developers in north Cyprus.

A big thank you to Malcolm Channing the Editor/Owner of North Cyprus Free Press who has published when many of the local papers in north Cyprus have forgotten the creed of the newspaper industry – ‘PUBLISH AND BE DAMNED’.

It takes truly brave people to stand up and be counted, it is my privilege and honour to know each and every one of you.

May God give me the reserves of strength needed to continue this fight, and many reasons to continue cartwheeling. I am truly blessed to be a part of this worthy cause.

Pauline Ann Read

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.