North Cyprus Property Victims | Promises made and broken, never put into action

WITHOUT PREJUDICE

The article following this was written back in 2010 when we did have the Silent Peaceful Candlelit Vigil and when our beloved Founding President the late Mr Rauf Denktas was still amongst us.

Nothing has changed for the property victims.

A new hope has emerged in the person of Mr. Kudret Ozersay who is looking for a clean, open accountable system of government in north Cyprus, but for those who have been campaigning for justice for so long, that still seems like a distant dream.

Promises made and broken, words given and never put into actions. This is all the victims are used to in north Cyprus and yet, for those who have lost everything, keeping silent is the enemy. Evil dwells in dark places and some of of have seen those dark places up close and personal.

Those who try to help the victims, I salute you. Keep up the good fight.

Pirate Pete

A silent peaceful candlelit vigil rather than a noisy loud protest. We are predominately older people and in keeping with this we felt it would be more dignıfied to make our point this way.

Please do not think that all who face eviction from their legally bought homes are old. In the case of Bariş Apartments there are young families wıth young children, the parents having worked hard to afford their first home, a place to raise their children, are also having their homes ‘stolen’ from them. TRNC citizens suffering the same fate alongside expats of all nationalities. This is not a racist problem, this ıs pure greed. Landowners and builders who have legitimately sold theır land, then through an anomaly ın the law are able to use it to secure loans and mortgages entirely without the knowledge or consent of the TRUE owners. The bewilderment ın the eyes of the children, the confusion on the faces of their parent’s, these are things I remember from the Tutuska auction on the 13th June this year. The misery on the face of one elderly gentleman there too, he told me it was the first home he had been able to afford, he is 68 years old. No-one bid at that auction but the owner’s are expecting another auction date shortly.

As one of the Kulaksiz 5 (27 people) I am aware of the magnitude of the problem. Another 1400 people in the mortgage line. Countless thousands with other unresolved and very serious buılder related problems. Every nationality.

Your Founder President Mr. Rauf Denktaş has saıd to me that ‘Ex Patriots are an important asset of this country’ . I am an old woman but ıf I were Minister of Finance I would be protecting my country’s assets.

On Sunday 14th November 2010 Mr Ismet Üstüner wıll be leadıng a PROPERTY JUSTICE SILENT PEACEFUL CANDLELIT VIGIL at the Şehıtler Abılesı roundabout at the junctıon of the road that houses both the Parliament building and the Turkish Embassy between 4 – 6 p.m.

May I extend an invitation to the learned legal and academıc people who have spoken out agaınst my (Paulıne Read) beıng denıed permıssıon to conduct a vıgıl, polıtıcıans of all parties who feel that this is wrong and most of all to every TRNC citizen and Turkısh Cypriot to join Ismet ın hıs Vıgıl. We, as foreıgners, are only allowed to stand and observe from a distance.

Bağırmalı çağırmalı ve gürültülü bir protesto yerine mumlarla sessiz sedasız barışçıl bir protesto yapılmasını tercih ettik. Bizler çoğunlukla yaşlı kişileriz ve yaşlarımıza uygun şekilde hareket edip sorunlarımıza bu şekilde dikkat çekmeyi daha asil ve ağırbaşlı bulduk.

Ancak zannetmeyiniz ki yasal yollardan satın aldıkları evlerden atılma ile karşı karşıya gelen herkes yaşlıdır. Barış Apartmanlarından satın alanlardan bazıları genç ailelerdir ve küçük çocukları vardır. Bu aileler alın terleriyle kazandıkları paralarla ilk yuvalarını satın aldılar ve umut ettiler ki küçücük çocukları bu evelerde huzur içinde büyüyecekler ancak bu evler kendilerinden “çalınmıştır”. Sadece yabancılar değil, KKTC vatandaşları da ayni kaderden mustariptirler. Bu bir ırkçılık sorunu değildir, bu bir açgözlülük sorunudur. Yasalardaki boşluklardan yararlanan arsa sahipleri ve müteahhitler yasal olarak satmış oldukları gayrimenkulleri ipotek vererek borçlanmışlar fakat HAKİKİ sahiplerinin bu hususta ne bilgisi ve ne de rızası olmuştur. Bu yıl 13 Haziran tarihinde gerçekleşen “Tutuşka” açık artırmasında çocukların gözlerindeki şaşkınlık ve ailelerin perişanlığı hala daha gözlerimin önündedir. 68 yaşındaki bir ihtiyarın bana söyledikleri, hayatında ilk defa bir ev alabildiği ve onun da zorla elinden alınmasının yarattığı çaresizlik ve mutsuzluğu unutamam.

“Kulaksız 5” sitesinden satın alan 27 kişiden biri olarak sorunun büyüklüğünü şahsen bilmekteyim. 1400 kişi daha ipotek kuyruğunda beklemektedirler. Ayrıca müteahhitlerle ciddi sorunları olan her milletten binlerce kişi vardır.

Kurucu Cumhurbaşkanınız Sayın Rauf Denktaş bir defasında bana dedi ki “Siz yabancılar bu memleket için çok değerli varlıksınız”. Ben yaşlı bir bayanım ancak ben maliye bakanı olsaydım ülkemin değerli varlıklarını korumaya çalışırdım.

Bu Pazar 14 Kasım 2010 tarihinde saat 16-18 arasında sayın ismet Üstüner önderliğinde meclis binası ve TC Elçiliği yanında bulunan Şehitler Abidesi çemberinde MÜLK ADALETİ İÇİN MUM IŞIĞINDA SESSİZ BARIŞÇIL GECE NÖBETİ tutulacaktır.

Ben Pauline read olarak, bana gösteri hakkı verilmemesini kınayan hukukçu ve akademisyenlere, bunun yanlış olduğunu düşünen tüm politikacılara ve bilhassa tüm KKTC vatandaşlarına çağrıda bulunmak istiyorum: İsmet’in tutacağı nöbete destek veriniz ve katılınız. Biz, yabancılar olarak sadece uzaktan seyretmeye hakkımız vardır.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.