Basin Açiklamasi: Stop the Blackmail in North Cyprus Facebook Group

Kuzey Kıbrıs’ta Şantaj’ı Durdurun adıyla kurulan Facebook grubu, alıcıların Kuzey Kıbrıs emlak piyasasında uğradıkları adaletsizlikle ilgili gerek hükümet gerekse ilgili diğer acenteler nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunmayı amaçlamaktadır. Satıldıktan sonra mülkler üzerindeki ipoteklerin çıkarılması şeklindeki sinsi uygulamalar çıkarmak, bankaların bu alanda ileri sürülen suç ortaklığı ile hiçbir şeyden kuşkulanmayan alıcılara karşı işlenen bütün diğer emlak dolandırıcılıklarına son verilmelidir. Amaç, var olan sorulara dikkat çekmek yanında yeni alıcıları korunmasına yönelik anlamlı değişikliler için lobi çalışmaları yürütmektir.

Üye sayımızdaki artış çarpıcıdır. Sağlıklı bir büyümeyle şu anda 750’nin üzerinde sayıları her geçen gün artan üyemiz bulunuyor.

Ambargolular ve Yurt Dışındaki Kıbrıslı Türklerin tam desteğine sahibiz.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Sözmener ve Kıbrıs Türk Baro Konseyi Genel Sekreteri Feyzi Hansel’le yaptığımız görüşmenin ardından bizlere kişisel destek belirtirlerken, bu desteğin Baro Konseyi üyelerinin toplantısının ardından bu desteğin tüm Baro Konseyi’ne yayılmasını bekliyoruz. Sayın Sözmener ve Hansel kişisel olarak davamızın ahlaki doğruluğunu kabul ettiklerini ancak yasal doğruluğun her zaman bu görüşle örtüşmediğini belirttiler.

Erol Ziya, Pembe İbrahim, Pauline Read ve Julia Simmonds’tan oluşan komite, Kuzey Kıbrıs’ta Şantaj’ı Durdurun adıyla Facebook Grubu’nun tüm üyeleri adına lobi faaliyetlerinde bulunmayı amaçlamaktadırlar. Bizler siyasi olmayan, KKTC yanlısı ve yozlaşmaya karşıyız.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.